Ấn Độ lần đầu tiên phát hiện hoá thạch loài thằn lằn cá

@media (min-width:1024px){ #adsarticletop{margin:0 20px 10px 0;width:336px; float:left} #adsarticletop2{height:90px;} } @media (max-width:480px){ #adsarticletop{ float:none} }

Lần đầu tiên, các nhà khoa học cho biết, bộ xương hóa thạch Ichthyosaur - một loài bò sát biển sống cùng với khủng long đã được phát hiện ở Ấn Độ.

Đó là hóa thạch của ichthyosaurs, có nghĩa là "thằn lằn cá" trong tiếng Hy Lạp, đã được tìm thấy ở Bắc Mỹ và Châu Âu trước đây.

Tuy nhiên, tại Nam bán cầu, chúng sống chủ yếu chỉ giới hạn ở Nam Mỹ và Úc.

Ấn Độ lần đầu tiên phát hiện hoá thạch loài thằn lằn cá

Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học Delhi và Đại học Erlangen-Nuremberg (FAU) ở Đức đã tìm thấy những gì họ tin là hoá thạch của loài cá ichthyosaur thời kỳ Jura đầu tiên ở Ấn Độ, từ khu vực Kachchh ở Gujarat.

Bộ xương gần như hoàn chỉnh, dài gần 5,5 mét, được cho là thuộc họ Ophthalmosauridae, có thể sống khoảng 165 đến 90 triệu năm trước.

Nó được tìm thấy trong số các hóa thạch của ammoni và các loài belemnit giống mực, và các mô răng mòn của nó cho thấy nó có trước những động vật cứng trong khu vực đó.

"Đây là một khám phá đáng chú ý không chỉ bởi vì nó là vết tích hoá thạch thằn lằn cá đầu tiên ở Ấn Độ, mà nó còn cho thấy sự tiến hóa và sự đa dạng của ichthyosaurs ở vùng Indo-Madagasca của Gondwanaland trước đây và sự kết nối sinh học của Ấn Độ với các châu lục khác trong kỷ Jura", ông Guntupalli Prasad, thuộc Cục Địa chất thuộc Đại học Delhi nói trong một tuyên bố.

Nguồn: quantrimang.com