Cách Verify Google Map bằng số điện thoại

Hàng trăm con chữ không bằng 1 hình ảnh, hàng trăm hình ảnh không bằng 1 Video trực quan. Google đang khá dễ tính trong việc xác thực thông tin doanh nghiệp. Anh em tranh thủ nhé !

Nguồn: www.thegioiseo.com