Google: Sử dụng HTML5 đúng sẽ không bất lợi cho Seo

Chúng ta đã biết đến và bàn rất nhiều về yếu tố HTML5 trong Seo từ những năm 2010 và HTML5 được phát triển hoàn thiện hơn vào năm 2014 đến nay, tuy còn một số vấn đề và hạn chế nhưng phần lớn HTML5 là tốt cho Google. Điều đó cho thấy rằng HTML5 đã thực sự phổ biến khi hiện tại các trình duyệt mới lẫn các phiên bản nâng cấp của các trình duyệt cũ đã hỗ trợ khá tốt HTML5 và nó cũng được nhiều nhà phát triển web đưa vào sử dụng rộng rãi ở thời điểm này và được dự đoán trong tương lai sẽ là một chuẩn thiết kế web thay thế chuẩn HTML4 hiện tại đã quá lạc hậu.

Google đã coi chuẩn HTML5 là chuẩn chung và bổ sung nhiều thuật toán để tận dụng được sức mạnh của HTML5 trong việc crawl và index nội dung. Mà điển hình nhất là họ đã bắt đầu hỗ trợ đọc hiểu thuộc tính rel với các giá trị như author, help, next, prefetch và prev... Mà điển hình nhất là việc đọc các Javascript, flash.. Những thuộc tính mà html4 không giúp Google crawl được.

slide

Mới đây John Mueller của Google đã tóm tắt nó trên Twitter quan điểm khá chung chung rằng việc bạn sử dụng HTML5 thì nên sử dụng nó đúng cách. Nếu không đúng cách bạn sẽ gặp bất lợi cho nỗ lực SEO của bạn.

Đây là trao đổi của John Mueller và Ethan J. Hulbert trên Twitter:

[​IMG]

Vậy một câu hỏi được đưa ra là Sử dụng HTML5 như nào là đúng?

Lời khuyên cho bạn ở đây nếu là một coder bạn nên lập trình HTML5 theo chuẩn W3C vì đó là thư viện chuẩn chung của giới lập trình trên thế giới sử dụng và tham khảo thêm phần hỗ trợ HTML5 của Googleđể xử lý các vấn đề phát sinh.

Một điều khác đó là Google sẽ xem xét HTML, CSS và chọn nội dung có thể crawl được. Vì vậy, bạn nên sử dụng Công cụ Tìm nạp như Google trong Google Search Console để đảm bảo rằng Google luôn crawl được nội dung.

Ghi nguồn diễn đàn marketing khi sao chép lại nội dung này.
Link: Google: Sử dụng HTML5 đúng sẽ không bất lợi cho Seo.​
Nguồn: www.thegioiseo.com