Cách bật hạn chế tính năng (Restrictions) trên iPhone/iPad

@media (min-width:1024px){ #adsarticletop{margin:0 20px 10px 0;width:336px; float:left} #adsarticletop2{height:90px;} } @media (max-width:480px){ #adsarticletop{ float:none} }

Nếu bạn lo lắng về tính bảo mật của ứng dụng cũng như một số tính năng nhất định của iPhone và iPad, bạn chỉ cần bật tính năng Restrictions.

Tính năng Restrictions cho phép bạn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng và tính năng cụ thể trên iPhone hoặc iPad. Dù là ứng dụng máy ảnh hay tính năng quan trọng như định vị vị trí. Ngoài ra, đây cũng là một cách giúp cha mẹ hạn chế quyền truy cập của con cái vào những ứng dụng, tính năng, cài đặt quan trọng, nhạy cảm, chưa phù hợp với lứa tuổi. Hãy thực hiện theo các bước sau để kích hoạt tính năng này. 

Cách bật tính năng hạn chế trên iPhone/iPad

Bước 1. Mở ứng dụng SettingsGeneral.

Mở Cài đặt trên iPhone

Bước 2. Nhấn vào Restrictions.

Bật Restrictions trên iPhone

Bước 3. Nhấn Enable Restrictions rồi nhập mật khẩu.

Bật Enable Restrictions 

Cách thay đổi mật khẩu Hạn chế trong iOS 11 hoặc iOS 10

Bước 1. Mở SettingsGeneralRestrictions.

Bước 2. Tiếp theo, nhấn Disable Restrictions.

Tắt Restrictions

Bước 3. Bây giờ, bạn cần nhập mật khẩu Restriction hiện tại.

Bước 4. Nhấn Enable Restrictions sau đó nhập mật khẩu mới.

Xem thêm: Cách khôi phục mật khẩu Restrictions 

Cách sử dụng tính năng Restrictions trên iPhone và iPad

Các ứng dụng và tính năng bạn có thể giới hạn

 • Bạn có thể bật hoặc tắt giới hạn cho các ứng dụng và tính năng được liệt kê.
 • Nếu bạn thấy dấu checkmark bên cạnh bất kỳ ứng dụng hoặc tính năng nào, có nghĩa là ai cũng có thể sử dụng ứng dựng và tính năng đó.
 • Nếu không có dấu checkmark, không ai có thể sử dụng ứng dụng và tính năng.
 • Thông thường, các doanh nghiệp và trường học sử dụng profile để bật tính năng hạn chế. Để kiểm tra xem iPhone của bạn có profile không, hãy vào Settings → General → Profiles.

Ứng dụng và tính năng

 • iTunes Store
 • Apple Music Connect
 • iBooks Store
 • In-App Purchases (mua hàng trong ứng dụng)
 • Siri
 • Safari
 • Camera
 • FaceTime
 • AirDrop
 • CarPlay
 • Installing apps (Cài đặt ứng dụng)
 • Deleting apps (Xóa ứng dụng)
 • Multiplayer games in Game Center (Trò chơi nhiều người chơi trong Game Center)
 • Adding Game Center friends (Thêm bạn bè của Trung tâm trò chơi)

Nội dung bị hạn chế

 • TV shows – Chương trình TV
 • Books - Sách
 • Apps - Ứng dụng
 • Websites
 • Siri
 • Ratings – Xếp hạng
 • Music, Podcasts, News and iTunes - Âm nhạc, Podcast, Tin tức và iTunes
 • Movies – Phim ảnh
 • Thay đổi cài đặt bảo mật

  • Ảnh
  • Chia sẻ vị trí của tôi
  • Chia sẻ qua Bluetooth
  • Dịch vụ định vị
  • Danh bạ
  • Lịch
  • Nhắc nhở
  • Microphone
  • Facebook
  • Sina Weibo
  • Tencent Weibo
  • Quảng cáo
  • Twitter

  Thay đổi cài đặt và tài khoản

  • Làm mới ứng dụng nền
  • Giới hạn dung lượng
  • Thư viện đa phương tiện
  • Quay màn hình
  • Sử dụng dữ liệu di động (bạn có lựa chọn để ngăn các thay đổi đối với cài đặt dữ liệu di động)
  • Tài khoản (bạn có lựa chọn để ngăn các thay đổi với các ứng dụng Mail, Contacts, Calendars, iCloud, Twitter, Facebook, Vimeo, Flickr, iTunes, App Store, iMessage, và FaceTime)

  Xem thêm:

  • Cách giới hạn thời gian dùng ứng dụng trên iOS 12
  • Thủ thuật kiểm tra thời gian sử dụng ứng dụng trên iOS
  • Cách khóa ứng dụng trên iPhone không cần Jailbreak
  Nguồn: quantrimang.com