Giải pháp nào cho đô thị thông minh?

  • Thành phố thông minh là gì?
  • Ứng dụng dành cho thành phố thông minh
  • Những thành phố thông minh hơn

Đây là hội thảo trong chuỗi sự kiện thường niên lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp của TP.HCM: Tuần lễ Đổi mới sáng tạo - WHISE 2018 do Sở KHCN TP.HCM tổ chức.

 

Trong khuôn khổ đề án đô thị thông minh, hội thảo giới thiệu mô hình thí điểm và đưa ra các ý kiến hướng đến giải quyết nhiều vấn đề đặc trưng của Thành phố trong quá trình đô thị hóa như mật độ dân số ngày càng cao vượt quá khả năng phục vụ của hạ tầng: giao thông, nhà ở, y tế, môi trường… đồng thời giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khai thác tốt các nguồn lực.

Báo cáo “Xây dựng TP. HCM trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” tại Quận 1 là thí điểm cho thấy đề án đô thị thông minh được triển khai sẽ tạo cơ hội thành phố đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, kiến tạo môi trường sáng tạo và khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ.

Bên cạnh đó là giải pháp công nghệ đô thị thông minh của các doanh nghiệp và tham luận của các chuyên gia về một số giải pháp cho đô thị thông minh như  “Ứng dụng Công nghệ Trí tuệ nhân tạo trong quản lý giao thông thông minh” do TS. Lê Thành Sách, trường Đại học Bách Khoa trình bày; "Kỹ thuật xử lý Camera và phân tích lưu lượng xe, ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh tại TP HCM” do TS. Hà Việt Uyên Synh, Trường Đại học Quốc tế; “Xây dựng chuẩn dữ liệu dựa trên nền tảng HL7 FHIR và DICOM ứng dụng cho bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện phục vụ cho công tác quản lý, chẩn đoán từ xa và hội chẩn trực tuyến” do TS. Nguyễn Chí Ngọc, Phòng thí nghiệm Tele-Medicine & Mobile HealthCare trình bày.

Với sự tham gia và đóng góp ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, viện, trường (hoàn toàn miễn phí tham dự), những nội dung được đề cập và trao đổi tại hội thảo hướng đến thúc đẩy nghiên cứu công nghệ, giải pháp và phát triển các sản phẩm ứng dụng cụ thể phục vụ đô thị thông minh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

 

Nguồn: www.pcworld.com.vn