Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách kẻ đường chéo chia ô bảng biểu trên Microsoft Word.

Theo AddictiveTips, Microsoft Excel và Microsoft Word có sẵn các kiểu bảng biểu khác nhau. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy một vài kiểu bảng biểu cho phép bạn chia ô theo đường chéo. Ô này thường là ô đầu tiên trên dòng đầu tiên.

Bên cạnh đó, Microsoft Word cho phép bạn tự mình tạo các kiểu bảng biểu theo sở thích cá nhân và nếu bạn muốn, bạn có thể kẻ đường chéo để chia ô tương tự như trên.

Kẻ đường chéo chia ô bảng biểu trên Microsoft Word

Mở file Word và tạo bảng. Đặt con trỏ vào ô bạn muốn kẻ đường chéo. Chọn thẻ Design trong nhóm Table Tools.

Chọn tùy chọn Borders và từ trình đơn xổ xuống, bạn chọn giữa hai kiểu đường chéo là Diagonal Down Border (\) và Diagonal Up Border (/).

Nhập liệu

Đường chéo bạn vừa kẻ trên thực tế không hề chia ô đã chọn thành 2 ô khác nhau. Do vậy, để có thể nhập liệu, bạn cần áp dụng thủ thuật như sau.

Đặt con trỏ vào ô chứa đường chéo. Chọn thẻ Home trên Ribbon. Ở nhóm Font, bạn sẽ thấy hai nút nhỏ hình chữ X nằm bên cạnh các nút định dạng văn bản là Subscript (Chỉ số dưới) và Superscript (Chỉ số trên).

Bạn nhấn nút Subscript và sau đó nhập văn bản ở góc dưới. Tiếp theo, bạn sử dụng phím khoảng trắng và tạo các khoảng trắng đủ để con trỏ nằm ở phía trên của đường chéo. Tiếp theo, bạn nhấn nút Superscipt và gõ nội dung bạn muốn nó xuất hiện ở phía trên.

Font chữ của Superscript và Subscript thường rất nhỏ. Do vậy, bạn có thể cần điều chỉnh kích thước của nó sao cho phù hợp với nhu cầu. Nếu văn bản ở phía trên bị xuống dòng, bạn chỉ cần giảm số lượng khoảng trắng bạn đã thêm ở trên.

Bích Ngân

Nguồn: vnreview.vn