Nhà ảo thuật đeo mặt nạ đã sử dụng "phép màu" nào để đưa con ruồi vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết?

G.L

Nguồn: vnreview.vn