Đoàn TN Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ

Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo có 13 cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc (trong đó có 6 cơ sở đoàn, 7 chi đoàn trực thuộc). Tổng số đoàn viên của Bộ hiện nay là 618 đồng chí, trong đó số đoàn viên nữ là 404 đồng chí (chiếm 65,4).

Báo cáo tại Đại hội,  Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn thanh niên đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Đoàn viên, thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn ý thức được trách nhiệm và sẵn sàng tham gia vào mọi lĩnh vực góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Bộ phát động, tuổi trẻ Bộ đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã tích cực triển khai thực hiện 03 khâu mũi nhọn là “Đạo đức công vụ, cải cách hành chính và văn minh công sở” làm trọng tâm triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên học tập, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn Bộ và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã cố gắng thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đặt ra như 150 đoàn viên thanh niên được đứng trong hàng ngũ của Đảng vượt chỉ tiêu đề ra là 120.

Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh niên với các chỉ số cụ thể như 100% đoàn viên hưởng ứng phong trào “Đoàn viên, thanh niên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Bồi dưỡng và giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho các chi bộ Đảng xem xét, kết nạp. Có khoảng 130 đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị, cấp Bộ, cấp Nhà nước do thanh niên chủ nhiệm.

Trong các hoạt động tình nguyện, hướng về cộng đồng, Đoàn Bộ và một số cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc tập trung vào đối tượng là các em học sinh nghèo, điều kiện khó khăn, học giỏi, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Bộ sẽ tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trí tuệ, bản lĩnh của thanh niên, tuổi trẻ Bộ, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI đề ra.
 
Thanh Tùng
Nguồn: tuoitrethudo.vn