Namecheap vào top bảng xếp hạng .COM

Sau khi tiếp nhận tên miền từ Tucows, Namecheap ngay lập tức xuất hiện trong bảng xếp hạng top registrar.

Theo dữ liệu báo cáo thống kê tên miền .COM mới nhất từ ICANN, Namecheap đã ngay lập tức vươn lên vị trí #6 nhờ vụ transfer hàng triệu tên miền từ Tucows.

Top 10 nhà cung cấp theo số liệu đăng ký mới tên miền .COM, dữ liệu tháng 1:

1. GoDaddy.com* 974,020 (842,032 in December)
2. Tucows** 220,521 (167,285)
3. Endurance+ 175,515 (155,589)
4. HiChina Zhicheng Technology Ltd. 143,353 (125,286)
5. NameCheap Inc. 134,155 (117,990)
6. Xin Net Technology Corporation 127,808 (89,455)
7. Web.com++ 105,596 (88,067)
8. Google Inc. 96,020 (73,704)
9. NameSilo 60,280
10. West.cn 55,931

Còn đây là bảng xếp hạng top nhà cung cấp có tổng số tên miền .COM nhiều nhất tính đến cuối tháng 12 năm 2017.

1. GoDaddy* 47,161,126 (46,830,764 in December)
2. Tucows** 13,123,965 (15,578,732)
3. Endurance+ 7,927,353 (8,006,707)
4. Web.com++ 6,684,867 (6,666,853)
5. HiChina 5,129,880 (5,281,736)
6. NameCheap 3,960,861 (1,469,175)
7. 1&1 3,770,121 (3,780,143)
8. GMO 2,171,151 (2,196,043)
9. Xin Net Technology Corporation 1753431 (1,653,909)
10. Google 1,466,445 (1,391,333)

Dữ liệu trên được tổng hợp bao gồm cả số liệu từ công ty con hoặc đại lý lớn nhất.

* Bao gồm GoDaddy và Wild West Domains
** Bao gồm Tucows và Enom
+ Bao gồm PDR, Domain.com, FastDomain và Bigrock. Còn nhiều nhà cung cấp thuộc Endurance, nhưng đây là những cái tên lớn nhất.
++ Bao gồm Network Solutions và Register.com

Nguồn: canhme.com