Công bố bài thi minigame Chế Quảng Cáo – Làm mới quảng cáo VinID Gift Card

Công bố bài thi minigame Chế Quảng Cáo – Làm mới quảng cáo VinID Gift Card

Sau một tuần diễn ra (từ 07/09 đến 16/09), minigame Chế Quảng Cáo đã nhận được nhiều bài thi hết sức sáng tạo và thú vị từ các bạn trẻ. Hãy cùng xem, giải trí và bình chọn cho bài thi bạn yêu thích nhé. Bình chọn cho video bạn thích thú bằng cách bấm like hoặc share trong từng video. Bạn có thể theo dõi toàn bộ video tham dự tại Fanpage Creativi.

Bài V01 – Nguyễn Thanh Đạt


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V02 – Ngô Hữu Hải


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V03 – Nguyễn Thị Kiều Diễm


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V04 – Nguyễn Nhật Thiên


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V05 – Võ Lê Tấn Cường


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V06 – Ngô Hữu Hải


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V07 – Trần Chí Hiếu


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V08 – Nguyễn Thị Thảo Nguyên


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V09 – Phan Tấn Tài


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V010 – Đặng Hoàng Khuyết


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V011 – Nguyễn Nhật Thiên


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V012 – Phan Hữu Hải


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V013 – Phan Hữu Hải


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V014 – Huỳnh Thị Kim Liên


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V015 – Phan Cao Hưng


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V016 – Nguyễn Đăng Khoa


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V017 – Khả Tú Lệ


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V018 – Nguyễn Thành Trung


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V019 – Vũ Thị Thu Thủy


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Bài V020 – Nhóm Trần Tài


(Bình chọn cho video bạn yêu thích bằng cách bấm like hoặc share video)

Nguồn: rgb.vn