Mời anh em chơi Instagram giao lưu

Instagram là mạng xã hội hình ảnh, nơi mà mọi người chia sẻ hình ảnh hay video chứ không chia sẻ trạng thái, link... Mọi thông tin được chia sẻ qua hình ảnh. Mình tham gia Instagarm không nhiều như Facebook hay Tinh tế. Nhưng mình lâu lâu vẫn thích chia sẻ hình hay video lên Instagram để lâu lâu lên xem lại thì mình thấy được những thay đổi, những sự kiện của cuộc đời thông qua hình ảnh mà mình chia sẻ...

Instagram là một phần của Facebook và anh em up hình lên Instagram có thể chọn để nó cũng chia sẻ lên trên Facebook.

Instagram của mình là cuhiep: www.instagram.com/cuhiep
Instagram hoạt động chính thông qua ứng dụng trên điện thoại. Website chỉ để xem.

Đang tải 3.jpg… Đang tải 5.jpg… Đang tải 2.jpg… Đang tải 4.jpg… Đang tải 1.jpg…
 
Nguồn: tinhte.vn