Plugin Xe8472 v2.0 dành cho Photoshop CC

Plugin Xe8472 v2.0 là một plugin nhỏ dành cho photoshop , theo như nhfa sản xuất, nó được làm ra để cân chỉnh màu sắc và độ tương phản như những gì chúng ta nhìn thấy trong thực tế

Plugin Xe8472 v2.0 dành cho Photoshop CC

Xe8472 v2.0 Plugin for Photoshop CC | 12 MB

Download

Link: http://tailieu.dohoafx.com/d1d5o0a1o0e7k4j9z0m9

 

Bình luận
Nguồn: dohoafx.com