Bằng chứng sự sống có thể tồn tại ở vũ trụ song song

Nhóm nghiên cứu Anh phát hiện năng lượng tối không ảnh hưởng tới quá trình hình thành sao, suy đoán sự sống ngoài hành tinh có thể tồn tại ở vũ trụ khác.

Vũ trụ song song
Năng lượng tối tác động rất nhỏ tới sự hình thành sao và hành tinh.

Quá trình hình thành sao, theo giáo sư vũ trụ học Richard Bower ở Đại học Durham là cuộc chiến giữa sức hút của trọng lực và lực đẩy của năng lượng tối.

Các nhà nghiên cứu mô phỏng tác động của năng lượng tối lớn gấp hàng trăm lần và phát hiện, nó chỉ có ảnh hưởng nhỏ tới sự hình thành sao và hành tinh.

Theo nhóm nghiên cứu, năng lượng tối có rất ít trong vũ trụ của chúng ta, có thể là kết quả từ quy luật tự nhiên chưa được khám phá.

Nguồn: khoahoc.tv