Điều gì làm cho xác cá voi có thể phát nổ?

Điều gì làm cho xác cá voi có thể phát nổ?

Hầu hết các làng mạc ven biển "không may" gặp xác cá voi trôi dạt vào sẽ thấy rằng, việc xử lý xác cá voi phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là đẩy nó trở lại đại dương.