Chỉnh da bằng kỹ thuật Frequency Separation

Chỉnh da bằng kỹ thuật Frequency Separation

Chỉnh da bằng kỹ thuật Frequency Separation Trong một tấm ảnh số, photoshop sẽ hiểu rằng có hai tần số trong một tấm ảnh – Tần số cao Hi- Frequency : chứa thông tin...

Quixel SUITE 2.2.2 x64 Plugin dành cho Photoshop

Quixel SUITE 2.2.2 x64 Plugin dành cho Photoshop

Quixel SUITE 2.2.2 x64 . Đây là một loại siêu plugin của Photoshop, được thiết kế để hiệu chỉnh các mô hinhg 3D ví dụ như game … nó giúp người xử lý các file...

Plugin Xe8472 v2.0 dành cho Photoshop CC

Plugin Xe8472 v2.0 dành cho Photoshop CC

Plugin Xe8472 v2.0 là một plugin nhỏ dành cho photoshop , theo như nhfa sản xuất, nó được làm ra để cân chỉnh màu sắc và độ tương phản như những gì chúng ta...

Plugin Spicy Images 1.0 cho Adobe Photoshop CS5+

Plugin Spicy Images 1.0 cho Adobe Photoshop CS5+

Plugin Spicy Images 1.0 là một phần mềm mở rộng hỗ trợ photoshop trong việc tăng cường độ tương phản cho tấm ảnh. Với các bảng thao tác trực quan Công cụ nâng cao...

Plugin Pixel Dropr V1.0 cho Photoshop

Plugin Pixel Dropr V1.0 cho Photoshop

Pixel Dropr là một phần mở rộng của bảng điều khiển cho Adobe Photoshop cho phép bạn tạo các bộ sưu tập của riêng mình (nạp lại) các phần tử pixel và ngay lập...