Chỉnh da bằng kỹ thuật Frequency Separation

Chỉnh da bằng kỹ thuật Frequency Separation

Chỉnh da bằng kỹ thuật Frequency Separation Trong một tấm ảnh số, photoshop sẽ hiểu rằng có hai tần số trong một tấm ảnh – Tần số cao Hi- Frequency : chứa thông tin...