Phải làm gì khi iPhone hoặc iPad không bật được?

Phải làm gì khi iPhone hoặc iPad không bật được?

iPhone và iPad, cũng giống như bất kỳ công nghệ nào khác, không tuyệt đối hoàn hảo. Nếu bạn đã nhấn nút Power và màn hình không bật lên hoặc bạn thấy thông báo lỗi, thì đừng quá lo lắng. Bạn có thể làm cho nó khởi động lại.