Tổng hợp 10 Blog SEO và Websites Digital Marketing uy tín Thế Giới

Dịch thuật Việt Nam Bản gốc từ www.inc.com/john-rampton/top-10-seo-blogs-you-should-be-reading-in-2015.html

Nó đã được nói trước và tôi sẽ nói lại: SEO đang liên tục thay đổi. Năm vừa qua chúng tôi đã chứng kiến ​​các cập nhật của Panda và Penguin, tầm quan trọng ngày càng tăng của SEO ngữ nghĩa, các tính năng mới có sẵn trong AdWords, các bản cập nhật cho Google+ và tác giả, và nhiều hơn nữa. Một trong những cách tốt nhất để theo kịp với tin tức SEO là theo dõi một số blog SEO hàng đầu trong ngành. Thật không may, điều hướng qua tất cả các lựa chọn của bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Những gì bạn muốn tìm kiếm trong một blog SEO không chỉ là nó bao gồm các tin tức mới nhất của SEO, nhưng nó cũng có những tin tức và phân tích những gì nó có nghĩa là cho công ty của bạn. Những chủ đề này, ngoài những bài báo, video và hướng dẫn khác có liên quan là những gì tạo nên một blog SEO nổi bật so với các bài viết khác.

Bạn sẽ thấy điều này đang xảy ra: Tôi đã loại bỏ một vài điều tốt nhất phù hợp với tiêu chí này và có tiềm năng lớn cho năm 2015.

Blog chính thức của Google (www.blog.google)

Blog của Google. Đây rõ ràng là một blog không bao giờ già đi. Nó luôn được cập nhật, nó luôn luôn chính xác, và nó luôn là điều bạn nên đọc. Tuy nhiên, blog này hoàn toàn là tin tức mới nhất từ ​​Google. Bạn sẽ không tìm thấy họ đưa ra lời khuyên về các chủ đề bạn muốn tìm hiểu thêm về. Đối với điều đó, bạn phải đọc những người khác.

4 Blog lớn

Công cụ Tìm kiếm Đất đai (www.searchengineland.com). Có thể nói blog SEO phổ biến nhất xung quanh, điều này dường như có tất cả. Luôn luôn là người đầu tiên chia tay tin tức và bạn sẽ thấy rằng họ có nhiều bài viết về một chủ đề, vì vậy tất cả câu hỏi của bạn đều có thể được trả lời ngay trên blog này. Bạn sẽ thấy rằng hầu hết các nhà văn đều giống nhau mỗi ngày, nhưng các chủ đề chắc chắn có nhiều tốt.

Công cụ Tìm kiếm Xem (www.searchenginewatch.com). Đây cũng là một trong những blog chính trên mạng về SEO. Đây có lẽ là một trong những trang web yêu thích của tôi để điều hướng và một trong những thiết kế yêu thích của tôi. Trong khi Công cụ Tìm kiếm Đất đai thường là người đầu tiên phá vỡ tin tức và đưa nó lên đó, Công cụ Tìm kiếm Xem vẫn bao gồm các tin tức và dường như chỉ xuất bản một cách thường xuyên hơn và thêm một chút thông tin. Nói cách khác, đọc cả hai đều có lợi.

Tạp chí Công cụ Tìm kiếm (www.searchenginejournal.com). Blog này phát triển mạnh mẽ trên những người đóng góp khách, vì vậy bạn luôn nhận được các chủ đề khác nhau và tiếng nói khác nhau. Nó vẫn bao gồm tin tức như hai trang web chính khác, nhưng điều này dường như có nhiều niềm vui hơn với video, nhận xét tuyệt vời và một số nội dung chi tiết nhất xung quanh. Lưu ý: Tôi là Người biên tập ở Lớn của trang web này nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó phải nằm trong danh sách!

Moz (http://moz.com/blog). Moz đã được trong các trò chơi SEO từ năm 2004, xuất bản một số hướng dẫn tốt nhất có sẵn cho người mới bắt đầu. Họ cũng xuất bản khá nhiều tài liệu tiên tiến và giữ mọi thứ rất chi tiết, vì vậy chỉ cần về bất kỳ doanh nghiệp nhỏ có thể có lợi. Họ không báo cáo tin tức SEO khá nhiều như những người khác, nhưng họ thường xuyên nghiên cứu các chủ đề phổ biến.

Các Blogs Không Miss

KISSmetrics (blog.kissmetrics.com). Đây là một blog thú vị bởi vì nó đặt trọng tâm vào dữ liệu và số liệu và kỹ lưỡng vô cùng. Mặc dù chúng bao gồm các chủ đề khác ngoài SEO, nhưng chúng thường xuất bản đủ để hầu như luôn có vài bài báo mỗi tuần có thể giúp bạn thực hiện các nỗ lực SEO. Nếu bạn đang tìm kiếm nội dung chi tiết và bao quát mọi góc độ của một chủ đề, đây là blog của bạn.

HigherVisibility (www.highervisibility.com/blog). Đây là một trong những blog SEO tập trung khá nhiều vào "khía cạnh của bạn" đối với tất cả mọi thứ về SEO. Nó không chỉ cho bạn biết những tin tức và nó có ý nghĩa gì, nhưng nó thực sự cung cấp cho bạn các bước và công cụ để đưa một cái gì đó vào vị trí để hành động trên trang web của bạn. Nói cách khác, đó là một trong những điều tốt nhất hiện có nếu bạn thực sự tìm kiếm lời khuyên hữu ích về cải thiện SEO của bạn.

SEMRush (www.semrush.com). SEMRush là một công ty không chỉ làm blog (họ cung cấp một trong những công cụ kiểm tra trang web tốt nhất trên thị trường), do đó, họ thực sự biết công cụ của họ. Đôi khi bạn sẽ thấy các tác giả khách trên blog này và nó luôn được cập nhật với thông tin mới nhất. Giống như HigherVisibility, có rất nhiều lời khuyên được tìm thấy ở đây mà bạn thực sự có thể thực hiện và đưa vào thực tế.

Viện Tiếp thị Nội dung (contentmarketinginstitute.com). Blog này chỉ nhận được tốt hơn vì nó tập trung vào nội dung. Mặc dù SEO là một lần nữa, giống như KISSmetrics, chỉ là một phần của blog của họ, nó cung cấp thông tin tuyệt vời và lời khuyên mà bạn có thể dễ dàng áp dụng cho thực tiễn SEO tốt hơn. Bây giờ nội dung là rất quan trọng cho sự thành công SEO, blog này sẽ là một trong những không bỏ lỡ.

HubSpot (blog.hubspot.com/marketing). Điều tuyệt vời nhất về blog này là cách nó được viết ra. Các bài viết có một giọng nói giao tiếp và đã làm tốt công việc "nhân bản hóa" nội dung để làm cho nó dễ hiểu. Blog Tiếp thị là nơi bạn sẽ tìm kiếm lời khuyên SEO của bạn, nhưng HubSpot cũng có các blog về các chủ đề khác (bán hàng, học viện, thiết kế web, v.v.) mà tôi khuyên bạn nên kiểm tra.

Honorable Tention (www.johnrampton.com): Blog cá nhân của John Rampton! Shameless promotion ...

Tất nhiên, có rất nhiều, nhiều hơn nữa chất lượng các blog SEO ra có mà không làm cho danh sách của tôi. Cho chúng tôi biết yêu thích của bạn và những gì bạn thích nhất ab

It's been said before and I'll say it again: SEO is constantly changing. This past year we saw Panda and Penguin updates, the increased importance of semantic SEO, new features available in AdWords, updates to Google+ and authorship, and much more. One of the best ways to keep up with SEO news is to follow some of the top SEO blogs in the industry. Unfortunately, navigating through all of your choices isn't always easy.

What you want to look for in a SEO blog is not only that it covers the latest SEO news, but that it also takes that news and analyzes what it means for your company. These topics, in addition to other relevant "how-to" articles, videos, and guides, are what make an SEO blog stand out against the rest.

You see where this is going: I weeded out a few of the best that really fit this criterion and have great potential for 2015.

Google's Official Blog (www.blog.google)

The Google Blog. This is obviously a blog that never gets old. It's always updated, it's always correct, and it's always something you should be reading. However, this blog is purely for the latest news from Google. You won't find them giving tips on subjects you want to learn more about. For that, you have to read the others.

The Big Four 

Search Engine Land (www.searchengineland.com). Arguably the most popular SEO blog around, this one seems to have it all. It is always the first to break news, and you'll find that they have several articles on one subject, so all of your questions can be answered right on this blog. You'll find that most of the writers are the same each day, but the topics definitely have good variety.

Search Engine Watch (www.searchenginewatch.com). This is also one of the main blogs out there on the web for SEO. This is probably one of my favorite sites to navigate and one of my favorite designs. While Search Engine Land is typically the first to break news and get it out there, Search Engine Watch still covers the news and always seems to publish just a little bit more frequently and add just a little bit more information. In other words, reading both is beneficial.

Search Engine Journal (www.searchenginejournal.com). This blog thrives on guest contributors, so you're always getting different topics and different voices. It still covers news like the other two main websites, but this one seems to have a little bit more fun with videos, great comments, and some of the most detailed content around. Note: I'm the Editor at Large of this site but I still think it should be on the list!

Moz (http://moz.com/blog). Moz has been in the SEO game since 2004, publishing some of the best guides available for beginners. They also publish quite a bit of advanced material and keep things very detailed, so just about any small business can benefit. They don't report SEO news quite as much as the others, but they delve into popular topics frequently.

The Blogs Not to Miss

KISSmetrics (blog.kissmetrics.com). This is a cool blog because it puts a focus on data and metrics and is incredibly thorough. Although they do cover other subjects besides just SEO, they publish frequently enough that there is almost always a few articles each week that can help your SEO efforts. If you're looking for content that is detailed and covers every angle of a topic, this is your blog.

HigherVisibility (www.highervisibility.com/blog) . This is one of those SEO blogs that focuses quite a bit on the "what it means to you" aspects of everything SEO. It doesn't just tell you the news and what it might mean, but it actually gives you steps and tools to put something in place to take action on your website. In other words, it's one of the best out there if you're really looking for useful advice about improving your SEO.

SEMRush (www.semrush.com) . SEMRush is a company that does more than just blog (they offer one of the best SEO site audit tools on the market), so they really know their stuff. You'll see guest authors on this blog occasionally and it's always updated with the latest information. Like HigherVisibility, there is a lot of advice found here that you can really take and put into practice.

Content Marketing Institute (contentmarketinginstitute.com). This blog is only getting better because it puts a focus on content. Although SEO is again, like KISSmetrics, only a part of their blog, it offers great information and advice that you can easily apply to better SEO practices. Now that content is so crucial for SEO success, this blog will be one not to miss.

HubSpot (blog.hubspot.com/marketing). The greatest thing about this blog is the way it's written. The articles have a conversational tone and have done a good job "humanizing" the content to make it easy to understand. The Marketing Blog is where you're going to find your SEO advice, but HubSpot also has blogs covering other topics (sales, academy, web design, etc.) that I recommend checking out.

Honorable Mention (www.johnrampton.com): John Rampton's Personal Blog! Shameless promotion...

Of course, there are many, many more quality SEO blogs out there that didn't make my list. Let us know your favorite and what you like best ab

Thử nghiệm cách index nhanh nhất từ Google: ... với phương pháp mới 2017.