Xây dựng và vận hành hệ thống site vệ tinh đúng chuẩn SEO 2017

Mở bài ^^! Muốn xây dựng hệ thống site đạt chuẩn, đảm bảo xây dựng các trang vệ tinh, trang chính phải đạt chuẩn trước và áp dụng đúng, có liều lượng các mô hình Link Liên Kết để xây dựng hệ thống mạnh, ổn định... và quan trọng nhất là mỗi bài viết ra đều mang giá trị nội dung mang lại đó là điều cốt lõi. Thôi dài dòng quá rồi, Ae xem phần bên dưới nhé!

#. HƯỚNG DẪN LOGIN & ĐĂNG BÀI
1. Login vào CMS: thêm /account vào phía sau domain
vd: seolagi.xyz/account
2. Hướng dẫn đăng bài (đơn giản lắm) link hình: 
http://ibo.vn/Uploads/images/huongdan-dangbai-SEO.png

hệ thống seo, làm site vệ tinh bằng blogspot, xây dựng site vệ tinh hiệu quả

#. NHÓM SITE (mỗi account 1 ngày tối đa 5 bài, mỗi bài tối đa 3link)
......hết thời gian chờ, đã xóa.
Nguồn: ibo.vn (skype: vuongvoquoc88 | FB: Noo De Sign)

cách làm site vệ tinh, hệ thống website, fanpage vệ tinh là gì, website vệ tinh